พิษณุโลก | Phitsanulok

คณะผู้บริหารจังหวัด

  ข่าวและกิจกรรม

ดูทั้งหมด


หัวข้อ หน่วยงาน ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในภาคการเกษตร การผลิตสินค้าและบริการที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม25 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง/แปลงต้นแบบมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ว่าการอำเภอบางระกำ28 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองพร้าว ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิรามที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม22 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ม.15 ต.ทุ่งสาน ต.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม14 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเขาปรัง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม5 พ.ค. 63
ดูทั้งหมด

บรรยายสรุปจังหวัดพิษณุโลก

English Version & Chinese Version