พิษณุโลก | Phitsanulok

คณะผู้บริหารจังหวัด


ค่านิยมจังหวัดพิษณุโลก

" มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยิดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม "

จุดยืนจังหวัดพิษณุโลก

" เมือง 3 ธรรม 4 แยกเศรษฐกิจ "

  ข่าวและกิจกรรม

ดูทั้งหมด


หัวข้อ หน่วยงาน ประกาศ
ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ พร้อมรื้อถอนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก23 เม.ย. 64
การประมูลให้เช่าอาคารห้องสุขาตลาดอาหารและผลไม้สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก9 เม.ย. 64
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 77 รายการสำนักงานเทศบาลอรัญญิก30 มี.ค. 64
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานตามแผนรายประมาณการ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลกแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)29 มี.ค. 64
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานตามแผนรายประมาณการ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลกแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)29 มี.ค. 64
ดูทั้งหมด

บรรยายสรุปจังหวัดพิษณุโลก

English Version & Chinese Version