พิษณุโลก | Phitsanulok
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก   คำขวัญจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา


คณะผู้บริหารจังหวัด

  ข่าวและกิจกรรมเรื่อง วันที่
📢 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 ก.ย. 63
📢 CoPs เรื่อง ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล25 ก.ย. 63
📢 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.ผ่านช่องทางออนไลน์ facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)14 ก.ย. 63
📢 ขอเชิญสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน31 ส.ค. 63
📢 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการ พลเรือนสามัญไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในต่างประเทศหรือต่างกรม26 ส.ค. 63
ดูทั้งหมด


เรื่อง วันที่
📢 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Innocations in Governance ระหว่างวันที่ 9-12 พ.ย.63 ส่งเอกสารไปที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายในวันที่ 1 ต.ค.6325 ก.ย. 63
📢 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) หลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 1 ธ.ค.63 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 ต.ค.6325 ก.ย. 63
📢 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (รุ่นที่ 10) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. - 11 พ.ย. 6318 ก.ย. 63
📢 เชิญเข้าร่วมเรียนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 7 ต.ค.63 - 24 ก.พ. 6315 ก.ย. 63
📢 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 25633 ก.ย. 63


หัวข้อ หน่วยงาน ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในภาคการเกษตร การผลิตสินค้าและบริการที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม25 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง/แปลงต้นแบบมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ว่าการอำเภอบางระกำ28 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองพร้าว ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิรามที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม22 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ม.15 ต.ทุ่งสาน ต.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม14 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเขาปรัง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม5 พ.ค. 63
ดูทั้งหมด

มัลติมีเดีย


วารสารออนไลน์

ปฏิทินจังหวัด

2020
Oct
SuMoTuWeThFrSa
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07