พิษณุโลก | Phitsanulok


ข้อมูลการติดต่อ

  จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5525 8559 , 0 5525 8947

  หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ดำรงธรรม : 1567 , 0 5525 2444

  หมายเลขโทรสาร : 0 5525 8559

  Email : saraban_phitsanulok@moi.go.th

จังหวัดพิษณุโลก

แผนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
กล่องแสดงความคิดเห็น