พิษณุโลก | Phitsanulok

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง วันที่
 ▪ พิษณุโลกเกมส์” การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 256626 พ.ค. 66
 ▪ วันสุดท้ายของการจัด “พิษณุโลกเกมส์” การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย26 พ.ค. 66
 ▪ นายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของให้ผู้ประสบอัคคีภัย25 พ.ค. 66
 ▪ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 ชื่นชมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก25 พ.ค. 66
 ▪ ‘สมสง่า’ คว้าทองวิ่ง 200 ม. 65-69 ปี หญิง “พิษณุโลกเกมส์”25 พ.ค. 66
 ▪ พิษณุโลก ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาคาราโอเกะลูกทุ่ง ประเภทหญิง ในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์25 พ.ค. 66
 ▪ การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์ ประเภทกีฬาวู้ดบอล24 พ.ค. 66
 ▪ พิษณุโลก ภาพบรรยากาศ การแข่งขันหมากรุกไทย ในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์24 พ.ค. 66
 ▪ พิษณุโลก ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาคาราโอเกะลูกทุ่ง ประเภทชาย ในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์ 24 พ.ค. 66
 ▪ พิษณุโลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาลีลาศ การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์24 พ.ค. 66
 ▪ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม กิจกรรมโครงการ “สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กผู้พิการ และครอบครัว” 24 พ.ค. 66
 ▪ เริ่มแล้ว!! สำหรับการแข่งขันกีฬาลีลาศ การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 “พิษณุโลกเกมส์” 24 พ.ค. 66
 ▪ จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และเป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนชาวพิษณุโลก24 พ.ค. 66
 ▪ 77 จังหวัดร่วมเดินขบวนเปิดตัวนักกีฬาแจกความสดใสในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 “พิษณุโลกเกมส์” ด้านผู้เชิญคบเพลิงสวมชุดนักรบใช้ปืนใหญ่จุดไฟในกระถางคบเพลิง23 พ.ค. 66
 ▪ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 23 พ.ค. 66
 ▪ จังหวัดพิษณุโลกเตรียมพร้อมการจัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 23 พ.ค. 66
 ▪ คนไทยเชื้อสายจีนบ้านวังส้มซ่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมใจร่วมสืบสานประเพณีลอยเรือสำเภาจำลองในแม่น้ำน่าน เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษ สะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา และเพื่อความเป็นสิริมงคล21 พ.ค. 66
 ▪ อำเภอพรหมพิราม ระดมความคิดเห็น จัดทำกรอบแนวทางการพัฒนา เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองแห่งความยั่งยืน พิษณุโลกสู่ความอุดมสมบูรณ์ Phitsanulok to Prosperity หรือ PTOP19 พ.ค. 66
 ▪ แขวงทางหลวงชนบท นำเสนอโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. ต.พลายชุมพล ระยะทาง 3.5 กม. ตามแผนสอดส่อง ก.ธ.จ .จังหวัดพิษณุโลก19 พ.ค. 66
 ▪ รับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวพิษณุโลก เสนอความต้องการพัฒนาจังหวัด 20 ปี19 พ.ค. 66