พิษณุโลก | Phitsanulok

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง วันที่
 ▪ 📢 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25673 มิ.ย. 67
 ▪ 📢 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก3 มิ.ย. 67
 ▪ 📢 สมาคมอาสาสมัครสร้างสุข ขับเคลื่อนโครงการ “สานพลัง สามวัย สร้างสายใยชุมชน“ คนวัดพริก เปิดพื้นที่ให้กับเด็กและผู้ใหญ่ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน หวังลดช่องว่างระหว่างวัย2 มิ.ย. 67
 ▪ 📢 บิ๊กซี สาขาพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 25671 มิ.ย. 67
 ▪ 📢 จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับกองทัพภาคที่ 3 พร้อมร่วมหารือข้อราชการสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก1 มิ.ย. 67
 ▪ 📢 ปชส.พิษณุโลก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี การก่อตั้ง สวท.พิษณุโลก สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 31 พ.ค. 67
 ▪ 📢 ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนประจำจังหวัดพิษณุโลก 30 พ.ค. 67
 ▪ 📢 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 256730 พ.ค. 67
 ▪ 📢 พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 256729 พ.ค. 67
 ▪ 📢 จิตอาสาพระราชทานพิษณุโลก ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 29 พ.ค. 67
 ▪ 📢 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) 28 พ.ค. 67
 ▪ 📢 จ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ28 พ.ค. 67
 ▪ 📢 กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ติดตามงานด้านสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก27 พ.ค. 67
 ▪ 📢 จังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 256727 พ.ค. 67
 ▪ 📢 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กว่า 50 กลุ่ม จาก 5 จังหวัด27 พ.ค. 67
 ▪ 📢 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก จัดกิจกรรมวิ่ง เช็คอิน กิน เที่ยว ภายใต้ชื่องาน “Night Run Fun Fin Food @Phitsanulok ครั้งที่ 3 25 พ.ค. 67
 ▪ 📢 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก จัดกิจกรรมวิ่ง เช็คอิน กิน เที่ยว ภายใต้ชื่องาน “Night Run Fun Fin Food @Phitsanulok ครั้งที่ 3 25 พ.ค. 67
 ▪ 📢 พิษณุโลกมีสถิติการจับกุมคดียาเสพติด มากเป็นลำดับที่สามในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 24 พ.ค. 67
 ▪ 📢 สภากาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพ24 พ.ค. 67
 ▪ 📢 ผู้ว่าฯพิษณุโลก ตั้งเป้าเดินสายทุกอำเภอ เปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นทุกครัวเรือน และ 1 หมู่บ้านต้องมีธนาคารขยะ23 พ.ค. 67