พิษณุโลก | Phitsanulok

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)


ประเภทเรื่องร้องเรียนรับเรื่องยุติอยู่ระหว่างดำเนินการ
การร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ28235

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพิษณุโลก (ข้อมูลเพิ่มเติม) CLICK !