พิษณุโลก | Phitsanulok

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)


ที่เดือนจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จหมายเหตุ
เรื่องรายเรื่องรายเรื่องราย
1ตุลาคม พ.ศ. 2565000000-
2พฤศจิกายน พ.ศ. 2565220022-
3ธันวาคม พ.ศ. 2565330033-
4มกราคม พ.ศ. 2566220022-
5กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566000000-
6มีนาคม พ.ศ. 2566110011-
7เมษายน พ.ศ. 2566000000-
8พฤษภาคม พ.ศ. 2566440044-
9มิถุนายน พ.ศ. 2566660066-
10กรกฎาคม พ.ศ. 2566000000-
11สิงหาคม พ.ศ. 2566440044-
12กันยายน พ.ศ. 2566110011-
รวม2323002323-

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพิษณุโลก (ข้อมูลเพิ่มเติม) CLICK !