พิษณุโลก | Phitsanulok
ธงประจำจังหวัดพิษณุโลก

พื้นสีม่วง มีตราจังหวัดเป็นสัญลักษณ์