พิษณุโลก | Phitsanulok

ข่าวเด่นประจำจังหวัดพิษณุโลก

📢 งานบุญสรงกรานต์ ประเพณียกธงลาวคั่ง วัดหนองมะคัง Soft power อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก


       งานบุญสรงกรานต์ ประเพณียกธงลาวคั่ง วัดหนองมะคัง Soft power อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก สภาวัฒนธรรมอำเภอพรหมพิราม ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ตำบลทับยายเชียงอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นำโดยพระครูสุภกิจชยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลทับยายเชียงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ร่วมกันจัดงาน สืบสานประเพณียกธงหลังสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันนี้ 18 เมษายน 2566 โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดหนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งานบุญสรงกรานต์ ประเพณียกธงลาวคั่ง วัดหนองมะคัง เป็นมนต์เสน่ห์ที่จะสร้างและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมประเพณีโบราณเก่าแก่ ซึ่งถือเป็น Soft power อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก เป็นประเพณีเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ ทั้งนี้ตามประวัติความเป็นของประเพณียกธงหลังสงกรานต์นั้น จะจัดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดการเล่นสงกรานต์ในแต่ละปี และวันสุดท้ายของการเล่นสงกรานต์ ก็จะมีการทำธงที่ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านช่วยกันตกแต่งประดับประดาขึ้นโดยใช้ไม้ไผ่ลำใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้มาผูกติดด้วยสิ่งของที่จะนำมาถวายวัด ไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้า ช้อน ผงซักฟอก กระดาษทิชชู กระติกน้ำ เป็นต้น พร้อมทั้งตกแต่งประดับประดาขึ้นอย่างสวยงาม และจัดขบวนของแต่ละหมู่บ้านแห่มารวมกันที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบ้านที่เชื่อว่าการยกธงเป็นการขอพรจากเทวดาและการขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเพื่อจะได้ประกอบอาชีพการเกษตร ทำไร่ทำนา และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ส่งผลให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิต และที่สำคัญเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านอีกด้วย


ดูข้อมูลเพิ่มเติม...