พิษณุโลก | Phitsanulok

ข่าวเด่นประจำจังหวัดพิษณุโลก

📢 หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อำเภอวังทอง ผู้ว่าฯเชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566


       วันนี้ ( 26 เมษายน 2566 ) 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยนายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังทอง ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมงาน
       ในการนี้หน่วยงานต่างๆ ได้จัดตั้งหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่มาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลวังนกแอ่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการโดยตรงได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการจากหน่วยราชการของจังหวัด
       ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีผลงานดีเด่นของอำเภอวังทอง ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในหมู่บ้านอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมจังหวัดพิษณุโลก 1.นายเสน่ห์ พลรบ กำนันตำบลวังนกแอ่นผลงานดีเด่นด้าน การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 2.นายพรชัย ด้วงจันโท กำนันตำบลท่าหมื่นรามผลงานดีเด่นด้าน การจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 3.นายฤทัย ชุ่มฤทัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลพันชาลี ผลงานดีเด่น การดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
       นอกจากนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลกมอบจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่จำนวน 6 คัน มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 5 ทุน มอบทุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 16 ราย มอบพันธุ์ปลา จำนวน 5 ราย พันธุ์กล้าไม้ จำนวน 5 ราย และมอบถุงน้ำใจ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100 ชุด
       ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวพบปะ ประชาชนเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 เชิญชวนลดการเผ่าป้องกันการเกิดไฟป่า หมอกควัน และเชิญชวนให้หมู่บ้านชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะ


ดูข้อมูลเพิ่มเติม...