พิษณุโลก | Phitsanulok

ข่าวเด่นประจำจังหวัดพิษณุโลก

📢 ยาบ้า สารเสพติดผิดกฏหมาย ยังลักลอบจำหน่ายและเพื่อเสพ ในราคาเม็ดละไม่เกิน 100 บาท ภาครัฐกวดขันจับกุมตรวจเข้มทั้งแหล่งชุมชน สถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก


       วันนี้ (24 เมษายน 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนเมษายน 2566 เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ปปส.ภาค 6, กอ.รมน. จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการยาเสพติดประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
       โดยสรุปสถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติดของจังหวัดพิษณุโลก ตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 ต.ค. 2565 - 20 เม.ย. 2566 ในส่วนมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ปราบปรามจับกุมผู้ค้าผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดจำนวน 142 คดี ผู้ต้องหา 143 ราย นอกจากนี้สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติด ยังพบว่าสารเสพติดชนิดยาบ้ายังคงรุนแรง ราคาเม็ดละ 50-100 บาท โดยจังหวัดพิษณุโลกยังคงเป็นพื้นที่ลำเลียงและจำหน่ายจากจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ขณะที่หน่วยงานป้องกันยังคงตรึงกำลังกวดขันระวังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา, การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน, กวาดล้างจับกุมคดียาเสพติดนอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมสำคัญ เช่น TO BE NUMBER ONE โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด,ผลการดำเนินการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดพิษณุโลก ด้วย


ดูข้อมูลเพิ่มเติม...