พิษณุโลก | Phitsanulok

ข่าวเด่นประจำจังหวัดพิษณุโลก

📢 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมงานรัฐพิธี พิษณุโลก วางพวงมาลาถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพชนชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตปีที่ 418


       วันนี้ (25 เมษายน 2566) ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและเข้าร่วมเป็นเกียรติในวาระสำคัญนี้ 3 กิจกรรม ได้แก่ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานนำเหล่าบรรดาข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการและพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
       จากนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิธีบวงสรวงสังเวย พระบรมราชานุสาวรีย์ และเทวรูป เทพารักษ์ เมืองพิษณุโลก โดยในปีนี้ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมจัดโต๊ะเครื่องสังเวยบูชา อันประกอบด้วย ผลไม้ เครื่องหวาน หลากชนิดในพิธีอีกด้วย
       นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ องค์วีรมหาราชจำลอง (พระบูชา) พระกริ่ง และเหรียญ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรูปเคารพ ในองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยอดนิยม เมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2502-ปัจจุบัน และพระสกุลเมืองพิษณุโลก ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์
       สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือพระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตริย์ พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ในช่วงทรงพระเยาว์ของพระองค์ทรงประทับ ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก หลังจากที่เสด็จกลับแผ่นดินไทยพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชปกครองเมืองพิษณุโลก และประกาศอิสรภาพไม่ยอมเป็นประเทศราชของกรุงหงสาวดีอีกต่อไป พระองค์ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญและพระปรีชาสามารถ ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 สิริรวมการครองราชย์สมบัติ 15 ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา
       ทั้งนี้ วันที่ 25 เมษายนของทุกปี คณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก จะจัดงานรัฐพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินไทยและชนชาติไทย ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 418 ปี แห่งการสวรรคต


ดูข้อมูลเพิ่มเติม...