พิษณุโลก | Phitsanulok

รวมข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง วันที่
📢 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ​ ❝พนักงานวิชาการเงินและบัญชี❞13 ก.ย. 64
📢 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ❝พนักงานวิชาการเงินและบัญชี❞ 9 ก.ย. 64
📢 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี1 ก.ย. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก คงมาตรการป้องกันโควิด-19 และขยายการบังคับใช้ออกไปถึง 15 กันยายน 256425 ส.ค. 64
📢 อำเภอพรหมพิราม จัดตั้งศูนย์แยกกักกันผู้ป่วย Covid-19 (Community Isolation)25 ส.ค. 64
📢 น้องนิค สู้ชีวิต ช่วยย่าขายก๋วยเตี๋ยว โชคดีได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ช่วยสานฝันการศึกษาให้เป็นจริง25 ส.ค. 64
📢 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 24 ส.ค. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเชิงรุก ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ท่าทอง ค้นหากลุ่มเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาด20 ส.ค. 64
📢 เจ้าหน้าที่ภาครัฐร่วมสุ่มตรวจร้านขนส่งพัสดุภัณฑ์ ในการสกัดกั้นการขนส่งยาเสพติดในระบบส่งพัสดุภัณฑ์17 ส.ค. 64
📢 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี14 ส.ค. 64
📢 กห. เร่งขยายขีดความสามารถทางการแพทย์ เรียกระดมแพทย์พยาบาลแถว 2 เสริมกว่า 500 คน 14 ส.ค. 64
📢 วัคซีนพิษณุโลก จัดสรร Sinovac เพิ่มเติม 23,600 โดส4 ส.ค. 64
📢 ศูนย์คัดกรอง พักคอย แห่งที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก 30 ก.ค. 64
📢 ศูนย์พักคอยแห่งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก29 ก.ค. 64
📢 ผวจ. เผยพิษณุโลก พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษา หลังจัดตั้ง “ศูนย์คัดกรองพักคอย”27 ก.ค. 64
📢 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คนพิดโลก ไม่ทิ้งกัน 26 ก.ค. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก เปิดศูนย์พักคอยแห่งที่ 1 วันนี้ พร้อมนำเข้าผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการ26 ก.ค. 64
📢 ศูนย์พักคอย จุดที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 100 เตียง และ จุดที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ (บ้านวังเป็ด) 260 เตียง รวม 360 เตียง25 ก.ค. 64
📢 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้าธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 39 ก.ค. 64
📢 รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพราะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย7 ก.ค. 64
📢 เทศบาลนครพิษณุโลกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม7 ก.ค. 64
📢 ชมรมประกันวินาศภัย จังหวัดพิษณุโลก มอบน้ำดื่มให้การสนับสนุน การตั้งด่านตรวจ โควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลก7 ก.ค. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก ปศุสัตว์ เผย ควบคุมการแพร่ระบาดโรค “ลัมปี สกิน” และมีปริมาณการเป็นโรคลดล6 ก.ค. 64
📢 อำเภอวังทอง ลงพื้นที่บังคับใช้คำสั่ง ปิดตลาดนัด5 ก.ค. 64
📢 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบแนวทางเจ้าหน้าที่ จุดคัดกรอง COVID-19 บ้านแยง อำเภอนครไทย3 ก.ค. 64
📢 หน่วยงานสังกัดศาลยุติธรรม จังหวัดพิษณุโลก เสนอโครงการก่อสร้างบ้านพักราชการในเขตพื้นที่เมืองเก่า2 ก.ค. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก รับรองมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เตรียมขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นสิทธิของชุมชน คนพิษณุโลก 2 ก.ค. 64
📢 ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.1 ก.ค. 64
📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนประชาชน ช่วยอุดหนุนสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิต 1 ก.ค. 64
📢 มีผลทันที มติห้ามดื่ม จำหน่ายเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์ ที่พิษณุโลก เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ระบาดจากวงชุมนุมสังสรรค์30 มิ.ย. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณ รอบศาลากลางจังหวัด30 มิ.ย. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนช่วยเหลือนักเรียนครอบครัวยากจน 60 คน ให้มีอาชีพสาขาช่าง แขนงต่างๆ30 มิ.ย. 64
📢 ด่านคัดกรองโควิด-19 พิษณุโลก ยังคงค้นหากลุ่มเสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของกลุ่มก้อน30 มิ.ย. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/256429 มิ.ย. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก เร่งกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า ที่ยังคงระบาดในหลายพื้นที่29 มิ.ย. 64
📢 ด่านตรวจคัดกรองกรองโควิด-19 พิษณุโลก คัดกรองเข้ม พบมีการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงกลับภูมิลำเนา 28 มิ.ย. 64
📢 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก สั่งปิดโรงเรียน ต่ออีก 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา26 มิ.ย. 64
📢 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา24 มิ.ย. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2 พร้อมรับคณะการตรวจประเมินรอบสุดท้าย22 มิ.ย. 64
📢 พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/256421 มิ.ย. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลให้เหมาะสม21 มิ.ย. 64
📢 พ่อค้า-แม่ค้า ผู้ประกอบการเข้ายื่นขอกู้เงินภายใต้โครงการ “จับคู่กู้เงิน ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหาร” มีผู้กู้ได้รับการอนุมัติแล้วกว่า 7 ล้านบาท 17 มิ.ย. 64
📢 พิษณุโลก กิจกรรมสนับสนุนการส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ในครัวเรือนที่ยั่งยืน 16 มิ.ย. 64
📢 ตรวจประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 โรงเรียนจ่านกร้อง 14 มิ.ย. 64
📢 ประชาชนร้องขอความเป็นธรรมจังหวัดพิษณุโลก หลัง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ยึดคืนพื้นที่ผืนป่ากระทบที่ดินทำกิน14 มิ.ย. 64
📢 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มอบสิ่งของให้จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-1914 มิ.ย. 64
📢 พยากรณ์​อากาศ​ วันที่​ 10 มิถุนายน​ 256410 มิ.ย. 64
📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)07 มิ.ย. 64
📢 ประธานรัฐสภา ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางและนมผงสำหรับเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-1905 มิ.ย. 64
📢 สถานการณ์โรค Covid-19 จังหวัดพิษณุโลก01 มิ.ย. 64
📢 พิษณุโลก ปิดต่อ 146 โรงเรียน ยังไม่พร้อมเปิด 1 มิถุนายน 256429 พ.ค. 64
📢 วิทยาลัยการทัพบกเปิดรับสมัครข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจเอกชน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัย ชุดที่ 6727 พ.ค. 64
📢 ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานราชการในสังกัดตอบแบบสอบถาม21 พ.ค. 64
📢 สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับ นักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 20 จำนวน 140 คน21 พ.ค. 64
📢 สสส. เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ19 พ.ค. 64
📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ ระบบการจองวัคซีนผ่านพิดโลกพร้อม19 พ.ค. 64
📢 พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/25647 พ.ค. 64
📢 ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 827 เม.ย. 64
📢 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2326 เม.ย. 64
📢 ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าประกวด บ้านเมืองสุจริต ขยายเวลารับผลงาน ถึง 30 เม.ย. 6422 เม.ย. 64
📢 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด31 มี.ค. 64
📢 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จัดประกวดอาหารพื้นถิ่น ตามโครงการ สืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย30 มี.ค. 64
📢 ขยายเวลารับสมัคร 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่29 มี.ค. 64
📢 บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก28 มี.ค. 64
📢 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)24 มี.ค. 64
📢 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)24 มี.ค. 64
📢 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป19 มี.ค. 64
📢 เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก Ph.D. รุ่นที่ 2 ภาค 1 ปีการศึกษา 256418 มี.ค. 64
📢 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต วันที่ 16 มี.ค. 2564 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก18 มี.ค. 64
📢 กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก17 มี.ค. 64
📢 ประมวลคลิปภาพพระราชกรณียกิจฯ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก12 มี.ค. 64
📢 ประชาชนถวายของที่ระลึก และเฝ้าส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 4612 มี.ค. 64
📢 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน​9 มี.ค. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี9 มี.ค. 64
📢 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น6 มี.ค. 64
📢 การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแบบชุมชน นักปฏิบัติการ (Community of Practices : CoPs) ครั้งที่ 13 มี.ค. 64
📢 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต23 ก.พ. 64
📢 ปฏิทินขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 ก.พ. 64
📢 สมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม20 ก.พ. 64
📢 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี​ 256319 ก.พ. 64
📢 Live!! โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดท่าหมื่นราม หมู่ที่ 1 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก17 ก.พ. 64
📢 สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสกรมที่ดินครบรอบ 120 ปี15 ก.พ. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าป้องกันปราบปรามยาเสพติด11 ก.พ. 64
📢 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน11 ก.พ. 64
📢 สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป ประจำปี 256411 ก.พ. 64
📢 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256411 ก.พ. 64
📢 กฟผ. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2562- 2563 มากกว่า 1,000 อัตรา11 ก.พ. 64
📢 มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.พุทธชินราช8 ก.พ. 64
📢 พาณิชย์พิษณุโลก ลุยตรวจตลาดกันค้าขายเกินราคาช่วงตรุษจีน8 ก.พ. 64
📢 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรีฯ8 ก.พ. 64
📢 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการ20 ม.ค. 64
📢 🚗ขนส่ง ผ่อนผันช่วงโควิด-19 ห้ามจับหากใบขับขี่หมดอายุ6 ม.ค. 64
📢 Kickoff “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด 19 รับปีใหม่ 2564" ณ ตลาดสดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 29 ธ.ค. 63
📢 ชาวสวนวังทอง พลิกพื้นที่เกษตรทำแปลงดอกไม้หวังดึงนักท่องเที่ยวแวะชมช่วงปีใหม่28 ธ.ค. 63
📢 28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “เอกกษัติรย์แห่งกรุงธนบุรี ผู้กอบกู้เอกราชชนชาติไทย”28 ธ.ค. 63
📢 ตัวอย่างการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน25 ธ.ค. 63
📢 🔴 Live!! งานแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ หัองประชุมชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก25 ธ.ค. 63
📢 Big Cleaning เซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก เน้นย้ำ “สะอาด มั่นใจ ปลอดภัย” เชื้อโรค ป้องกันโควิด-1923 ธ.ค. 63
📢 นักเรียนโรงเรียนธีรธาดา และคณะนักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร้องเพลงอวยพร วันคริสมาสต์และขึ้นปีใหม่ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 21 ธ.ค. 63
📢 ท่าอากาศยานพิษณุโลก ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-๑๙20 ธ.ค. 63
📢 🔴Live ! แถลงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิ 19 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก | 20 ธันวาคม 256320 ธ.ค. 63
📢 ผู้ว่าฯพิษณุโลก ตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.พิษณุโลก ย้ำทุกหน่วยเลือกตั้ง มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจเช็คอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ และมีช่องทางพิเศษให้สำหรับผู้มีไข้เกิน 37.5 องศา ได้ลงคะแนน คาดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย20 ธ.ค. 63
📢 ภาครัฐและเอกชนได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาพบว่าปัญหาการทุจริตในพิษณุโลกในปี 256318 ธ.ค. 63
📢 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 และ17 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก 18 ธ.ค. 63
📢 อบจ.พิษณุโลก ส่งมอบบัตรพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งนายก อบจ.พิษณุโลก และสมาชิกสภา อบจ.พิษณุโลก ครบแล้วทั้ง 9 อำเภอ18 ธ.ค. 63
📢 ทีมชุดจัดระเบียบสังคม พิษณุโลก ออกตรวจสถานบันเทิง พร้อมประชาสัมพันธ์ งดจำหน่ายแอลกอฮอล์ ก่อนวันเลือกตั้ง อบจ.17 ธ.ค. 63
📢 จังหวัดพิษณุโลก หนุนผลิตภัณฑ์ OTOP จำหน่ายร้านภูฟ้า17 ธ.ค. 63
📢 เปิดตู้รับบริจาคศาลหลักเมืองพิษณุโลก ประจำเดือนพฤศจิกายน 256314 ธ.ค. 63
📢 กาชาดห่วงใย มอบผ้าห่มกันหนาว 500 ชุด ให้กับชาวบ้านตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก14 ธ.ค. 63
📢 ใครที่ต้องการความสงบไม่วุ่นวาย เนินมะปรางยินดีต้อนรับ ที่นี่ไม่ได้มีเเค่ธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีกิจกรรม11 ธ.ค. 63
📢 ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563 จังหวัดพิษณุโลก7 ธ.ค. 63
📢 เตรียมขับเคลื่อนกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน หลังภัยโควิด – 19” กับ 3 ทริปง่ายๆ เกิดขึ้นได้ที่บ้านมุง อ.เนินมะปราง7 ธ.ค. 63
📢 Live พิธีจุดเทียนมหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (5 ธ.ค. 63)5 ธ.ค. 63
📢 สุดยอด! พิษณุโลกขึ้นแท่นเป็นเมือง MICE City แห่งใหม่ของไทย 1 ใน 10 ของประเทศ3 ธ.ค. 63
📢 จังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 พิษณุโลก ติดตามควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังพบผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานพิษณุโลก ติดเชื้อไวรัสโควิด 193 ธ.ค. 63
📢 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ตรวจติดตามราชการแบบบูรณาการ ที่จังหวัดพิษณุโลก 3 ธ.ค. 63
📢 พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUM BER ONE) ครั้งที่1/2564 2 ธ.ค. 63
📢 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของ หรือ เงินใน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด"2 ธ.ค. 63
📢 ชมดอกมากาเร็ตสีม่วงคราม กำลังบานสะพรั้งสวยงาม ที่เขาน้อย 360 องศา28 พ.ย. 63
📢 พิษณุโลก นักท่องเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่ง สัมผัสอากาศหนาวเย็น 13 องศา บนยอดภูลมโล28 พ.ย. 63
📢 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จ.พิษณุโลก25 พ.ย. 63
📢 อัพเดท สถานการณ์ดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโล ณ วันนี้ 24 พ.ย.63 ดอกนางพญาเสือโคร่งเริ่มบานให้เห็นแล้ว ปีนี้ดอกนางพญาเสือโคร่งบานเร็วกว่าทุกปี25 พ.ย. 63
📢 ♡ บ้ า น นํ้ า จ ว ง ♡ นาขั้นบันได ตามวิถีชาวบ้านที่เรียกว่า ชาวม้ง 🌾21 พ.ย. 63
📢 พิษณุโลก เที่ยวสายโหด พิชิตยอดเขาหินปูนร่องเรือตาหมื่น บ้านมุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแนวแอดวานเจอร์21 พ.ย. 63
📢 พิษณุโลก "ชู" ศาสตร์พระราชา"โคก หนอง นา โมเดล" สนองพระราชดำริ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง17 พ.ย. 63
📢 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. 256311 พ.ย. 63
📢 ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน9 พ.ย. 63